Verplichte nascholing voor 10 september 2015 voor de bus en 10 september 2016 vrachtauto

De wijzigingen ten aanzien van de nascholingsverplichting gelden voor alle actieve vrachtautochauffeurs. Alle EU-chauffeurs en niet-EU-chauffeurs, die in de EU werken krijgen hiermee te maken. Chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 kunnen de nascholing volgen op basis van vrijwilligheid. U kunt een compleet overzicht van alle vrijstellingen downloaden via www.richtlijnvakbekwaamheid.nl.
Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel een chauffeursdiploma voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, hoeven maar één keer 35 uur nascholing per 5 jaar te volgen en niet 70 uur. Voor taxichauffeurs geldt de Richtlijn niet.

Doel van de nascholing

De invoering van de Richtlijn moet leiden tot:

  • een grotere verkeersveiligheid in Europa
  • het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken
  • reductie van het brandstofverbruik
  • minder CO2 uitstoot
  • een beter leefmilieu
  • een beter imago van de sector

Wat zijn de voordelen ?

De Richtlijn geeft – behalve een wettelijke verplichting – ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in 5 jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

Wees er op tijd bij (35 uur moet voor de deadline liggen )

Hoewel chauffeurs 5 jaar de tijd hebben – in de overgangsfase 7 jaar – om aan de nascholingseis te voldoen, is het raadzaam dit te spreiden over de jaren. De nascholing gaat gelden voor ca. 110.000 chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer en voor ca. 20.000 buschauffeurs. Daarom is het belangrijk om op tijd te starten met de nascholing. U voorkomt hiermee dat uw chauffeurs hun vakbekwaamheid verliezen en als gevolg daarvan niet meer beroepsmatig mogen rijden totdat zij aan de nascholingseis hebben voldaan.
Door tijdig met de nascholing te starten, voorkomt u dat er problemen ontstaan met betrekking tot de inzetbaarheid van uw chauffeurs en spreidt u de investering in opleidingskosten over een langere periode. Bovendien profiteert u van de grotere inzetbaarheid van chauffeurs zodra zij de nascholing hebben gevolgd.
Ook bestaat het risico dat er onvoldoende opleidingscapaciteit beschikbaar is wanneer bedrijven wachten tot het einde van de periode van 5 jaar. Daardoor kunnen er wachtlijsten ontstaan waardoor chauffeurs het risico lopen hun vakbekwaamheid te verliezen. Om dit te voorkomen raden wij u aan de nascholing al in een vroeg stadium te organiseren.

Hoe organiseer ik de nascholing?

Wij zijn u graag behulpzaam met het organiseren van de nascholing voor uw chauffeurs. wij bieden een ruime keuze aan opleidingen die voor de nascholing in aanmerking komen. Op www.nascholingchauffeurr.com kunt u het complete en actuele aanbod bekijken. Ook treft u hier prijzen, locaties en beschikbaarheid aan en kunt u 24 uur per dag online deelnemers aanmelden.
Subsidiemogelijkheden
Opleiden bij ons is ook financieel interessant. Er zijn subsidiemogelijkheden, zoals SOOB . Hiermee kunt u aanzienlijk besparen op de opleidingskosten.

Wie betaalt de nascholing?

De nascholing is een zaak van de werkgever en de werknemer. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. Wilt u hierover afspraken maken met uw werknemers, dan is het raadzaam om deze afspraken in een studiekostenovereenkomst vast te leggen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen en onze dienstverlening op het gebied van de Richtlijn Vakbekwaamheid? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.