VCA -en Hercertificering

Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

– Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving.

– Gevaarlijke stoffen.

– Brand en explosie gevaar.

– Machines, gereedschappen, risico’s en beheersmaatregel van elektriciteit.

– Gevarenbronnen.

– Hijsen, tillen, struikelen, uitglijdene en verstappen.

– Werken op hoogte.

– Het bevorderen van veilig werken.

– Veiligheidsprocedures, werkvergunningen enbesloten ruimten.

– Bedrijfs noodplan.

– Persoonlijke beschermings middelen.

– Ergonomie.