Lading zekeren

Deze cursus gaat over lading vastzetten, met alle veiligheids voorschriften.

Doel
Met de cursus ladingzekering wordt de deelnemer zich bewust van de gevaren die kunnen ontstaan bij onvoldoende zekeren van de lading. Naast de gevaren zijn de boetes voor overtredingen zeer hoog. Middels eenvoudige principes wordt aanschouwelijk gemaakt dat zelfs tonnen zware lading eenvoudig schuift. Hiervoor heeft TÜV Rheinland Akademie GmbH een speciale oplegger ontwikkeld. Met deze oplegger kunnen de deelnemers zelf ervaren hoe men op een juiste wijze lading vastzet.

Inhoud
– Wet en regelgeving omtrent ladingzekering
– Verantwoordelijkheid voor het vastzetten van lading
– Krachten die optreden tijdens het vervoeren van lading bij de verschillende modaliteiten
– Ervaren in de praktijk wanner lading schuift of kantelt
– Diverse methoden om lading te zekeren tegen schuiven, rollen of kantelen
– Gebruik van juiste middelen om lading te zekeren
– Gebruik van hulpmiddelen om op eenvoudige wijze de juiste ladingzekering te kunnen toepassen

Het deel ladingzekering wordt door de CCV gewaardeerd met 7 uur bijscholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.