EHBO -en Herhaling

De cursus Eerste Hulp wordt geïnstrueerd uit de laatste druk van het Oranje Kruis boekje. De cursusinhoud kenmerkt zich door de mengeling van praktijk en theorie, waarbij op de praktijk het accent wordt gelegd. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen worden LOTUS-slachtoffers ingezet. De ongevalsituaties kunnen zoveel mogelijk worden afgestemd op de doelgroep.

De volgende onderwerpen worden verder behandeld:
• bewustzijnsstoornissen
• ademhalingsstoornissen
• bloedsomloopstoornissen (reanimatie),
• uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, infecties, vergiftigingen,
verstuikingen, brandwonden, bevriezingen etc,
• ook aandacht voor emoties in relatie tot de hulpverlening.

Het deel EHBO wordt door de CCV gewaardeerd met 14 uur bijscholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Het doel van deze cursus is het houden van uw EHBO kennis en vaardigheden en het verlengen van het EHBO diploma.
Tijdens de herhalingscursus voor EHBO worden de onderstaande onderdelen behandeld:

• Benadering slachtoffers
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademweg
• Stoornissen in de ademhaling
• Stoornissen in de bloedsomloop
• Ernstige uit / inwendige verwondingen
• Botbreuken, kneuzingen en verzwikking
• Warmteletsels en onderkoeling
• Vergiftiging en elektriciteitsongevallen.

Het deel EHBO herhaling wordt door de CCV gewaardeerd met 7 uur bijscholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid