Criminaliteitspreventie

Voor Nederland is het vervoer over de weg verreweg de belangrijkste wijze om goederen te verplaatsen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse markt, want Nederland bezet
door zijn gunstige geografische ligging ook in het internationale wegtransport een
vooraanstaande positie.

Op basis van het feit dat Nederland wat betreft het vervoerde gewicht in Europa het
grootste marktaandeel heeft in het wegtransportvervoer, lijkt het logisch aan te nemen dat de Nederlandse transportsector in Europees verband relatief vaak het slachtoffer wordt van diefstal.

Daar komt nog eens bij dat Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren en daarmee ook met de meest kostbare ladingen rondrijden. Verschillende vormen van criminaliteit kunnen op verschillende momenten in de logistieke keten plaatsvinden. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 500 miljoen euro aan lading gestolen. Grote schade dus voor de industrie en de verzekeraars.

Hierbij tellen wij nog niet eens de schade die de transportwereld lijdt door het niet kunnen nakomen van een tijdige aflevering van de goederen en de imagoschade.
Het deel criminaliteitspreventie word door de CCV gewaardeerd met 7 uur bijscholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.