Home

De verkeersscholen Striekwold, en Voskamp zijn een samenwerking aangegaan om de vervoersbedrijven in de regio te kunnen voorzien van verschillende opleidingen voor de nascholing.

Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn verplicht 35 uur nascholing te volgen in een periode van 5 jaar om hun vakbekwaamheid te behouden.

Voor houders van het C-rijbewijs is de ingangsdatum vastgesteld op 10 september 2009. Opleidingen die zijn gevolgd vanaf 1 maart 2009 tellen al mee voor de nascholing.
Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een basiskwalificatie vakbekwaamheid. Met 35 uur nascholing behouden zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar.
Voor deze groep rijbewijshouders wordt de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 jaar.